maanantai 4. tammikuuta 2010

Entheogenesis. Dokumentti shamanismista

Entheogenesis - Awakening the Divine Within
Enteogenesis - Sisäisen jumaluuden havahtuminen

Tänään Viroon palatessani katsoin laivalla kyseisen shamanismia ja muuntuneita tajunnantiloja käsittelevän dokumentin.

Dokumentti kärsii hienoisesta konkretian puutteesta, mutta sisältää kuitenkin runsaasti mielenkiintoisia ajatuksia, joista seuraavassa muutama poiminta:

5:17

Charles T. Tart, PhD
Kirjailija, psykologian emeritusprofessori

Nykyisenkaltaisia henkisen kasvun mahdollisuuksia ei ole koskaan ennen ollut olemassa. Käytössämme on koko maailman henkiset rikkaudet. Ennen, aikana jona ihmiset eivät juurikaan poistuneet kotikylistään, vain onnekkaimmille oli tarjolla edes jonkinlaista henkistä opastusta. Vielä harvinaisempaa oli löytää opettaja jonka metodit sopivat omaan persoonallisuuteen aidosti hyödyllisellä tavalla.

5:47

Dr. Marilyn Schlitz
Noeettisten tieteiden instituutin tutkimusjohtaja

Jo lapsena meidät opetetaan arvostamaan lähinnä mielemme rationaalisia ominaisuuksia. Opimme jo lapsina väheksymään tai jopa tuhoamaan intuition ja suoran tietämisen kaltaisia kokemuksia.

19:30

Robert McDermott, PhD
filosofian ja uskonnontutkimuksen professori

Lumouksen haihtuminen (disenchantment) kyllästää koko modernia maailmaa - kyseessä on hyvin tärkeä käsite. Lumous on haihtunut maasta, galakseista ja tavallaan myös kasvi- ja eläinkunnasta. Tätä on tapahtunut viimeisten 400 vuoden aikana monella alueella. Lumousta on myös yritetty palauttaa.

Rick Tarnas, PhD
filosofian ja syvyyspsykologian professori

Weber tarkoitti lumouksen haihtumisella erityisesti modernin mielen oletusta siitä, että maailma on kokonaisuudessaan ymmärrettävissä ja kontrolloitavissa numeroiden ja ennusteiden kautta, sekä sokeutumista mysteerille ja sielulle. Tämä käy hyvin ilmi tarkasteltaessa alkukantaisia näkemyksiä: alkuperäiskulttuurin jäsen kokee hengen niin metsässä, tuulessa kuin meressäkin.

23:24

Rick Tarnas, PhD
filosofian ja syvyyspsykologian professori

Lumous on kadonnut nykyaikaisesta maailmankuvasta. Kuinka tämä siirtymä on tapahtunut? Kuvailemani muutos on erityisen ilmeinen Descartesin ajasta lähtien.

1600-luvun jälkeen tiede ja filosofia ovat merkittäviltä osin hylänneet lumouksen. Einsteinin, Whiteheadein tai Teilhardin hengellisiä lausuntoja lukuunottamatta lumouksen puute on sisäänrakennettu nykyiseen tieteelliseen maailmankuvaan.


28:23

Ralph Metzner, PhD
psykoterapeutti

Moderni maailmankuva oli mekaaninen, atomistinen, lineaarinen, kausaalinen ja kvantitatiivinen. Vain mitattavien objektien ja voimien valtakunta nähtiin todellisena. Tämän ulkopuolelle jäivät esimerkiksi mielen kuvasto, ajatukset, intuitio, mielikuvitus, symbolit, unet, kaikki subjektiiviseksi miellettävä. Arvo on täysin subjektiivista. Objektiivisen tieteen nimissä voimme rakentaa pommeja, teurastaa tuhansia, tuhota ilmakehän ja sanoa: "Olemme tieteilijöitä - arvot, politiikka tai talous eivät ole meidän alaamme."


40:35

Stan Grof

Psykedeelit eivät ole ainoa tapa. Nämä tilat on saavutettavissa myös paastoamisen, tanssin, aistideprivaation tai holotrooppisen hengitystyöskentelyn kautta. Tietoisuuteen voi vaikuttaa tehokkaasti erilaisten hengitystekniikoiden kautta, kuten myös musiikin ja äänen kautta, etenkin perkussion. Tietyt taajuudet toimivat erityisen tehokkaasti. Monet aboriginaalikulttuurit käyttävät päihteettömiä menetelmiä joiden avulla ihmiset uppoavat syviin transsitiloihin. Psykedeeleihin yhdistettynä tällaiset menetelmät voimistuvat entisestään.


42:20

Stan Grof

Siirtymäriittien hylkääminen oli valtava takaisku kulttuurillimme. Suuri osa patologiastamme on tämän seurausta. Nykypäivänä nuoret järjestävät omia siirtymäriittejänsä, joita ei aina toteuteta rakentavimmalla mahdollisella tavalla. Tämä ilmaisee tarvetta rituaaleja kohtaan, ja jos vallitseva kulttuuri ei tarjoa sellaisia, nuoret luovat niitä itse.


46:02

Ralph Metzner, PhD
psykoterapeutti

Nykyaikainen länsimainen tiede ei suostu astumaan subjektiivisuuden alueelle ollenkaan, koska subjektiivista ei voi käsitellä objektiivisesti. Tämä on suuri virhe, historiallinen vahinko.


Alex Grey
visionäärinen taiteilija

49:56

Vain mystinen kokemus voi havahduttaa tähän olemisen ulottuvuuteen. Se muuttuu huomattavan todelliseksi suoran kokemuksen kautta. Se on kuin mikroskoppin tai teleskoopin läpi katsomista. Meillä on nykyään mahdollisuus astua näihin maailmoihin.


1:03:10

Stan Grof

Näkemyksemme ovat vääristyneet. Ahneutemme on lähtenyt käsistä. Kuvittelemme, että bruttokansantuote on moninkertaistettava jotta voimme olla tyytyväisiä elintasoomme. Elämme harhassa. Korkea taloudellinen vauraus ei takaa emotionaalista hyötyä. Väkivalta, itsemurhat, alkoholismi, riippuvuudet ja avioerot ovat lisääntyneet. Taloudellisten saavutusten ja hyvinvoinnin välillä ei ole suoraa yhteyttä.

Tätä teemaa käsittelevät myös kirjat Osmo Soininvaara: Vauraus ja aika, joka sisältää mielenkiintoisia lukuja viime vuosikymmenten kulutustason kasvusta ja pohdintaa sen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Myös Tatu Hirvosen ja Esa Mangelojan Miksi kolmas hampurilainen ei tee onnelliseksi on hyvä yhteenveto onnellisuustutkimusten tuloksista.

Dokumentissa esiinnostettu Max Weberin muotoilema lumouksen haihtumisen (Entzauberung) käsite, ja Joseph Campbellin tutkimukset maailman sankarilegendojen yhteisistä teemoista herättivät kiinnostuksen etsiä näistä lisätietoja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti